Arrangementencommissie

De arrangementencommissie valt onder het Samenwerkingsverband VO Deventer. In het kader van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te voorzien van een passend ondersteuningsarrangement. Dit gebeurt binnen de arrangementencommissie.

Planning arrangementencommissie schooljaar 2019-2020

Er is een stroomschema om in kaart te brengen welke acties nodig zijn bij een bepaalde hulpvraag en wat de te volgen route is. Wij hopen hiermee de procedures beter inzichtelijk te maken. Klik hier voor het stroomschema.