Aanmelden vanuit PO (Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs)

Aanmelden: hoe gaat dit?

Ouders en school samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat het in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). Ouders vragen het advies aan bij de arrangementencommissie, maar zij trekken samen op met de basisschool. In de praktijk coördineert de basisschool de aanvraag, maar ouders kunnen desgewenst ook zelf rechtstreeks advies vragen.

  • school en ouders vullen het aanmeldingsformulier in;
  • de arrangementencommissie vraagt indien gewenst nadere informatie op over de leerling bij de basisschool en/of de ouders;
  • de leerling wordt besproken in de arrangementencommissie;
  • het advies wordt via Kindkans gecommuniceerd. Het is aan de school om dit te communiceren met ouders.
  • het advies van de arrangementencommissie maakt deel uit van de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de commissie wordt door de basisschool meegestuurd naar de school van aanmelding;
  • ouders melden hun kind aan bij de school van keuze en zijn niet verplicht het advies van de arrangementencommissie te volgen;
  • het advies van de arrangementencommissie is dus geen toelatingsbewijs, maar wordt meegestuurd bij de aanmelding op de nieuwe school.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband VO Deventer. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@vo-deventer.nl of te bellen met één van onze medewerkers op telefoonnummer 0570-504692.