maandag 28 januari 2019

Deel uw ervaring met passend onderwijs

In het onderwijs wordt hard gewerkt om te zorgen dat kinderen en jongeren goed kunnen leren. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs, en wilt u dit delen?

Het Ministerie van Onderwijs is nieuwsgierig naar uw ervaringen. Daarom heeft minister Slob landelijk een online vertelpunt geopend waarop u uw ervaringen kunt vertellen. Van deze ervaringen kan iedereen leren.

Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw

Minister Slob komt 27 maart 2019 naar Apeldoorn
Tijdens dit bezoek gaan leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, ouders, leerlingen en gemeenten met elkaar aan de slag met de belangrijkste onderwerpen rond passend onderwijs. De ervaringen uit het online vertelpunt zijn hiervoor het startpunt. Zo hoort en ziet de minister wat er speelt in onze regio. Deel dus uw ervaring op: www.vertelpunt.nl/ocw

Alvast dank voor uw bijdrage!

Drs. Marc van Rooden
Directeur SWV VO Deventer