Ondersteuning

Basisondersteuning

Extra ondersteuning
Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in het regulier voortgezet onderwijs:
1.  begeleiding door het Expertisepunt (alle VO scholen)
3.  plaatsing in de Plusklas (Arkelstein)
4.  tijdelijke plaatsing op een andere school in Deventer (Rebound)

Zware ondersteuning