Ondersteuning

Basisondersteuning

Extra ondersteuning
Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in het regulier voortgezet onderwijs:
1.  begeleiding door het Expertisepunt (alle VO scholen)
2.  plaatsing in de Klas met Expertise (KME) De Marke Zuid
3.  plaatsing in de Plusklas (Arkelstein)
4.  tijdelijke plaatsing op een andere school in Deventer (Rebound)

Zware ondersteuning