De onderwijsspecialist

Begeleiding voor leerlingen met een lichamelijke beperking

Binnen het samenwerkingsverband VO Deventer bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van een onderwijsspecialist, gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een lichamelijke beperking. Denk hierbij aan leerlingen die rolstoelafhankelijk zijn, leerlingen met een geboortebeschadiging, leerlingen met een oncologische ziekte, een schildklieraandoening of een bloedstollingafwijking, leerlingen met een chronische ziekte: al dan niet gediagnosticeerd, leerlingen met epilepsie en Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast ook zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met een hoog-verzuim-gehalte waarbij geen medische oorzaak te vinden is.

De onderwijsspecialist heeft tot doel om ouders te ontlasten van de schoolzaken en school te leren om te gaan met de beperkingen van de leerlingen. Zonder daarbij afbreuk te doen aan het doel: leerlingen het eindexamen te laten halen zodat ze door kunnen stromen in het vervolgonderwijs of naar werk. Om vervolgens op eigen kracht hun studie te leren volbrengen en de draagkracht van hun belasting aan de maatschappij te leren ervaren.

De onderwijsspecialist voert gesprekken met leerlingen, geeft begeleiding aan expertisepunten, mentoren en ondersteuningscoördinatoren en verzorgt bijscholing. Daarnaast gaat de specialist op huisbezoek. Ook het onderhouden van contacten met doctoren behoort tot het takenpakket.

Binnen het SWV VO Deventer is Marya Pikkaart als onderwijsspecialist verbonden. Zij is te bereiken via: 06 - 33 65 24 40 / m.pikkaart@deonderwijsspecialisten.nl