Extra ondersteuning

Rebound

Expertisepunten

Plusklas

Klas met Expertise (KME)

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor iedere leerling die meer ondersteuning krijgt binnen het samenwerkingsverband boven op de basisondersteuning wordt binnen 6 weken na toelating een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Dit wordt besproken en vastgesteld met de ouders.

Een OPP is bedoeld om te beschrijven welke doelen de leerling kan behalen. Globale onderdelen van het OPP zijn de instroomsituatie, het uitstroomperspectief en de tussendoelen en middelen die gebruikt worden om het geplande uitstroomniveau te behalen.

Het OPP wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.