Scholen

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en -perspectief. Scholen proberen binnen hun mogelijkheden elke leerling een passende onderwijsplek te bieden door extra begeleiding en ondersteuning in te zetten wanneer een leerling dit nodig heeft. Voor passend onderwijs zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Bij het samenwerkingsverband gaan we uit van een sterke basisondersteuning, eventueel extra ondersteuning in de nabije omgeving en voortgezet speciaal onderwijs als het nodig is.

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”