16 sep 2021

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Leden gezocht!
Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De leden, zowel docenten/mentoren/leerkrachten als ouders en leerlingen van de aangesloten scholen, komen een paar keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken, mee te denken over belangrijke thema's in passend onderwijs en mee te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald.

De OPR probeert, samen met de directeur van het samenwerkingsverband en de  onderwijsinstellingen, het onderwijs voor iedere afzonderlijke leerling zo passend mogelijk te maken. JIJ kunt daar je steentje aan bijdragen. We zoeken personeelsleden en ouders om de vacante plekken op te vullen. De OPR van samenwerkingsverband VO Deventer vergadert vier keer per jaar.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar:

Geke Denneboom (voorzitter OPR)
g.denneboom@ettyhillesumlyceum.nl

MEEPRATEN | MEEDENKEN | MEEBESLISSEN
 

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”