01 sep 2022

Ouder- en jeugdsteunpunt

Vanuit het ouder- en jeugdsteunpunt willen we ouders en jeugdigen van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. Tevens willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs. 

Telefonisch zijn wij het best bereikbaar op maandag en dinsdag (0570-504692). Op de andere dagen of als u geen gehoor krijgt op maandag/dinsdag kunt u ons te allen tijde mailen via secretariaat@vo-deventer.nl, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”