04 apr 2023

Voortgangsrapportage II Passend Onderwijs

Tweede voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs primair en voortgezet onderwijs

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen. Daarom is in 2014 in het funderend onderwijs passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is voor alle leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben en om ervoor te zorgen dat ze in hun regio een passend aanbod kunnen krijgen. 

Uit de evaluatie van het passend onderwijsbeleid in 2020 is gebleken dat het ondersteuningsaanbod op veel plekken beter is geworden, maar dat zeker nog niet alles is bereikt wat nodig is voor leerlingen, leraren en ouders. Daarom is in november 2020 de verbeteraanpak passend onderwijs uitgekomen. In de verbeteraanpak staan 25 maatregelen die de voorwaarden voor passend onderwijs verder op orde brengen en duidelijker maken wat van iedereen mag worden verwacht. De verbeteraanpak is opgesteld in samenwerking met 23 partijen uit het passend onderwijsveld inclusief jeugdhulp en met adviezen en input uit de praktijk.

Klik hier om de voortgangsrapportage te bekijken

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”