OPR

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De leden, zowel docenten/mentoren/leerkrachten als ouders en leerlingen van de aangesloten scholen, komen een paar keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken, mee te denken over belangrijke thema's in passend onderwijs en mee te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. De OPR probeert, samen met de directeur van het samenwerkingsverband en de onderwijsinstellingen, het onderwijs voor iedere afzonderlijke leerling zo passend mogelijk te maken. 

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”