Jaarverslag OPR

In het jaarverslag geeft de Ondersteuningsplanraad (OPR) een korte weergave van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Jaarverslag OPR 2021

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”