Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten werken samen met ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners aan een passende onderwijsloopbaan voor iedere leerling/student. De onafhankelijke, ervaren en deskundige consulenten bieden gratis begeleiding, bemiddeling en advies wanneer ouders, school en samenwerkingsverband er niet in slagen voor de leerling geschikt onderwijs te vinden. De consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.

Voor meer informatie kijk op www.onderwijsconsulenten.nl.

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”