Schoolondersteuningsprofielen

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning* is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden. Hieronder vindt u de schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen Samenwerkingsverband VO Deventer:

Schoolondersteuningsprofiel Arkelstein
Schoolondersteuningsprofiel De Boerhaave 
Schoolondersteuningsprofiel De Marke
Schoolondersteuningsprofiel Het Stormink
Schoolondersteuningsprofiel Het Vlier
Schoolondersteuningsprofiel VSO Deventer
Schoolondersteuningsprofiel VSO de Linde
Schoolondersteuningsprofiel Pvo (Persoonlijk voortgezet onderwijs) volgt z.s.m.

* Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning laat zien wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Dit zijn onder andere afspraken met betrekking tot:

  • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen

Basisondersteuning Samenwerkingsverband VO Deventer

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”