TLV-Commissie

Bij het samenwerkingsverband ingediende ondersteuningsvragen voor leerlingen worden geagendeerd en besproken in de TLV-commissie. Deze commissie bestaat uit twee onafhankelijke deskundigen en de beleidsmedewerker die onder voorzitterschap van de directeur van het samenwerkingsverband een advies uitbrengen. De commissie is gemandateerd om advies te geven en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO af te geven. 

De school die aanmeldt en u als ouder/verzorger worden nadrukkelijk betrokken bij de aanmelding. U kunt op het aanmeldingsformulier informatie geven waardoor de commissie nog beter kan inspelen op de behoeften van uw kind. Soms geeft de ondersteuningsvraag aanleiding u en de school persoonlijk uit te nodigen voor de vergadering. De TLV-commissie ziet u als ervaringsdeskundige en u bent als geen ander in staat te verwoorden waar uw kind binnen het onderwijs behoefte aan heeft. 

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”