Over ons

Het Samenwerkingsverband VO Deventer zorgt er voor dat iedere leerling in de regio Deventer onderwijs kan volgen op een passende plek. Dit doet zij door alle scholen en ketenpartners (waaronder jeugdzorg, leerplicht en gezinscoach) te laten samenwerken, docenten en medewerkers te scholen en passend onderwijs bekend te maken bij alle belanghebbenden.

Samen zorgen we dat zoveel mogelijk leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs kunnen door een breed aanbod van ondersteuning en zorg. Door de samenwerking, bijvoorbeeld met scholen voor speciaal onderwijs, is er veel overdracht van kennis en zijn er voorzieningen waarbij leerlingen een diploma of certificaten kunnen behalen. Daarnaast is er een goed aanbod in het speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”