Privacyreglement

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens

Functionaris gegevensbescherming SWV VO Deventer: Dhr. Zegers | lars@privacyopschool.nl 

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”