Jaarverslag

Het samenwerkingsverband legt verantwoording af in zijn jaarverslagen en jaarrekening. De financiële jaarstukken worden beoordeeld door de accountant.

Jaarverslag 2022

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”