Klachten en bezwaar

Het samenwerkingsverband passend onderwijs beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het vso. Tegen zo’n beslissing kunnen ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 dan ook wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar.

Het samenwerkingsverband VO Deventer is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. Klik hier voor meer informatie.

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”