Formulieren

Aanmeldingsformulier SWV VO Deventer
Het aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning gebeurt rechtstreeks in afstemming met de vo-scholen. Het aanvragen van een (1e) toelaatbaarheidsverklaring VSO verloopt via het samenwerkingsverband. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier SWV VO Deventer.

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO
Voorwaarde is dat er reeds eerder een toelaatbaarheidsverklaring VSO vanuit het samenwerkingsverband VO Deventer is afgegeven. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO.

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”