Formulieren

Aanmeldingsformulier SWV VO Deventer
Het aanvragen van arrangementen/extra ondersteuning gebeurt rechtstreeks in afstemming met de vo-scholen. Het aanvragen van een (1e) toelaatbaarheidsverklaring VSO verloopt via het samenwerkingsverband. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier SWV VO Deventer.

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO
Voorwaarde is dat er reeds eerder een toelaatbaarheidsverklaring VSO vanuit het samenwerkingsverband VO Deventer is afgegeven. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier verlenging toelaatbaarheidsverklaring VSO.

Aanvraag maatwerkarrangement
In voorkomende gevallen voorziet de voorhanden zijnde ondersteuning niet in de behoefte van een leerling. In die gevallen kan ‘maatwerk’ overwogen worden. Dit zijn kortdurende, flexibele arrangementen. Dit kan zowel binnen het VO als het VSO. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt op advies van de TLV-commissie besloten of een traject op maat vormgegeven wordt. Na afloop van de afgesproken periode volgt altijd een evaluatie, waarna opnieuw bekeken wordt welke ondersteuning op dat moment noodzakelijk is. Gebruik hiervoor het formulier aanvraag maatwerkarrangement

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”