Zorgplicht

Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dit betekent dat zij voor extra begeleiding en ondersteuning moeten zorgen als een kind dit nodig heeft. Deze verplichting heet zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school;
  • een andere reguliere school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
  • een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd (of zelfs thuis komen te zitten). Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

Stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere vo-school

“Het samenbrengen van expertise zodat iedere leerling in de regio Deventer een onderwijstraject op maat kan volgen dat hem of haar een optimale toekomst kan bieden”